Rada Programowa

 

Rada Naukowa i zespół redakcyjny Portalu Co (dalej) po zawale? 

Inicjator projektu: Prof. Zbigniew Kalarus – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2013-2015

Koordynator prac Rady Naukowej Portalu: Dr hab. Agata Tymińska

 

Rada Naukowa Portalu (według opracowanej tematyki):

Co to jest choroba wieńcowa? Zasady prewencji pierwotnej. Dlaczego występuje zawał serca? Jak dziś leczy się zawał serca?
Prof. Piotr Podolec, Prof. Jacek Legutko, Prof. Ewa Jankowska, Prof. Piotr Jankowski

 Kiedy potrzebna jest koronarografia a kiedy angioplastyka wieńcowa lub pomostowanie aortalno-wieńcowe?
Prof. Jacek Legutko, Prof. Piotr Podolec, Prof. Jarosław Drożdż, Prof. Piotr Jankowski

 Postępowanie we wczesnej fazie po zawale - tuż po opuszczeniu szpitala 
Prof. Tomasz Hryniewiecki, Prof. Ryszard Piotrowicz, Prof. Beata Wożakowska-Kapłon, Dr Jadwiga Wolszakiewicz

 Życie po zawale serca, (zasady prewencji wtórnej)
Prof. Tomasz Zdrojewski, Prof. Piotr Jankowski, Prof. Piotr Podolec

 Elektroterapia po zawale serca - kiedy potrzebny jest kardiostymulator/kardiowerter defibrylator?
Prof. Maria Trusz Gluza, Prof. Zbigniew Kalarus, Prof. Radoslaw Lenarczyk, Prof. Marcin Grabowski

 Dlaczego powinienem stale przyjmować leki?
Prof. Beata Wożakowska-Kapłon, Prof. Grzegorz Opolski, Prof. Jarosław Drożdż

 Kiedy zgłosić się do lekarza - niepokojące objawy
Prof. Ewa Jankowska, Prof. Maria Trusz-Gluza

 Ważne pytania praktyczne
Prof. Ryszard Piotrowicz, Prof. Tomasz Hryniewiecki, Prof. Ewa Jankowska, Dr Jadwiga Wolszakiewicz 

Opracowanie materiału do sekcji Dieta po zawale: Dr Anna Ziółkowska

Opracowanie materiału do sekcji Aktywność fizyczna po zawale, koordynacja nagrań ćwiczeń: Dr Joanna Kostka

Redakcja i zarządzanie zawartością: Dr hab. Agata Tymińska, Bartosz Szymański

Opracowanie koncepcji serwisu, koordynacja projektu: Adrian Szulczyński