Zdarzają mi się zasłabnięcia i utraty równowagi. Czy muszę mieć wszczepiony rozrusznik serca?

Jeśli w badaniu metodą Holtera stwierdzono, że serce okresowo pracowało za wolno (szczególnie, jeśli w tym czasie wystąpiło zasłabnięcie), to praktycznie jedyną skuteczną metodą leczenia jest wszczepienie rozrusznika serca. Rozrusznik będzie pobudzał serce do pracy w momentach, gdy z powodu uszkodzenia własnego systemu elektrycznego, serce będzie blokować się. Ta forma leczenia da z pewnością poprawę.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »