W jakich przypadkach wszczepia się kardiowerter-defibrylator serca (ICD)?

Jeśli u chorego wystąpił innym rodzaj arytmii – częstoskurcz lub migotanie komór − wówczas pacjent wymaga wszczepienia kardiowertera-defibrylatora serca (nazywany z języka angielskiego ICD). Częstoskurcz komorowy lub bardzo szybki i chaotyczny rytm zwany migotaniem komór może prowadzić do zatrzymania krążenia. Urządzenie to będzie w sposób stały nadzorować rytm serca, a w razie nawrotu wymienionych arytmii wyeliminuje je prądem wysokoenergetycznym.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »