Stale przyjmuję aspirynę w dawce 150mg. Lekarz zalecił mi dodatkowo przyjmowanie acenokumarolu. Czy takie połączenie jest zalecane?

Łączne stosowanie aspiryny i acenokumarolu może zwiększać ryzyko powikłań w postaci krwawienia, np. z przewodu pokarmowego. Dlatego u pacjentów po zawale, ale ze stabilną chorobą wieńcową (w ciągu ostatniego roku nie było zaostrzenia „wieńcówki”), jeśli konieczne jest podawanie acenokumarolu, uzasadnione jest odstawienie aspiryny.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »