Po co mierzyć tętno i ciśnienie przed treningiem?

Pomiar tętna i ciśnienia przed ćwiczeniami pozwala na wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej. Pozwala również na ocenę obciążenia wysiłkiem podczas treningu (jak wzrosła lub zmniejszyła się częstość skurczów serca i ciśnienie pod wpływem wysiłku w stosunku do tętna spoczynkowego)

Jeśli:

  • podczas pomiaru tętna wyczujesz zaburzenia rytmu (nieregularny rytm), których wcześniej nie miałeś i nie konsultowałeś z lekarzem,
  • tętno jest bardzo wolne (poniżej 50 uderzeń na minutę) lub bardzo szybkie (powyżej 100 uderzeń na minutę)
  • ciśnienie jest bardzo niskie (poniżej 90/60) lub wysokie (powyżej 140/90) 

zrezygnuj z intensywnych ćwiczeń i skonsultuj się z lekarzem.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »