Metoprolol czy bisoprolol? Czy można te leki zamieniać czy lepiej zastosować inny?

Metoprolol oraz bisoprolol należą do grupy leków beta-adrenolitycznych (beta-blokerów), które powodują zwolnienie pracy serca i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Pozwala to na zmniejszenie obciążenia mięśnia sercowego, a przez to leki te są bardzo skuteczne w zapobieganiu występowania epizodów bólu dławicowego, poprawiają również tolerancję wysiłku fizycznego.

 

Beta-blokery są również często stosowane u chorych, którzy przebyli zawał serca w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia kolejnego. Niektóre beta-blokery stosowane są w arytmiach i w niewydolności serca. Poszczególne beta-blokery różnią się między sobą czasem i siłą działania.

 

Nigdy nie należy samodzielnie odstawiać beta-blokera bez konsultacji z lekarzem, gdyż może to wywołać niekorzystne działanie. Odstawianie odbywa się przez stopniowe redukowanie stosowanej dawki. Nie można również samodzielnie zamieniać jednego beta-blokera na inny.


W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się ze swoim lekarzem.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »