Kto pokrywa koszty pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym współpracującym z ZUS?

Jeśli orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane jest przez lekarza orzecznika ZUS, to pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS refunduje również koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem - do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »