Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS?

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS skierowany jest do osób:

  • ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,
  • uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
  • pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.
Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »