Kto kwalifikuje się do wszczepienia stymulatora resynchronizującego?

Stymulator resynchronizujący wszczepia się u chorych, u których pomimo stosowania leków utrzymują się objawy niewydolności serca (duszność, obrzęki), którzy mają niską frakcję wyrzutową lewej komory (słabą kurczliwość serca) i konkretne zmiany w EKG. Jeżeli pacjent nie spełnia tych kryteriów, to urządzenie nie przyniesie mu korzyści.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »