Kto kwalifikuje się do wszczepienia stymulatora resynchronizującego?

Jedynie nieliczni pacjenci po zawale powinni mieć wszczepiony stymulator resynchronizujący i muszą spełniać określone kryteria, aby terapia ta mogła być skuteczna. CRT statuuje się u chorych, u których pomimo stosowania leków utrzymują się objawy niewydolności serca (duszność, obrzęki), którzy mają niską frakcję wyrzutową lewej komory i późno pobudzaną część komory (dyssynchronia), korzystne może być zastosowanie terapii resynchronizującej.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »