Jakie są zalecenia dotyczące aktywności fizycznej?

Rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej w prewencji wtórnej:

 

Rodzaj treningu Objętość treningu Intensywność Typy aktywności Uwagi
Trening aerobowy (wytrzymałościowy) 3-5 razy w tygodniu, po co najmniej 30-45 min dziennie, w co najmniej 10-minutowych sesjach 40-80% rezerwy tętna (wartość tętna określona przez lekarza w zależności od stopnia ryzyka i tolerancji wysiłku) lub określona na podstawie skali Borga* Marsz, ćwiczenia na cykloergometrze (rower stacjonarny), bieżni, jazda na rowerze, pływanie, ćwiczenia ogólnousprawniające Trening w formie interwałowej lub ciągłej
Trening oporowy 2-3 razy w tygodniu, 8-10 ćwiczeń dla różnych grup mięśniowych po 12-15 powtórzeń każdego ćwiczenia obciążenie 30-50% maksymalnej siły mięśniowej, do umiarkowanego lekkiego lub zmęczenia 1-3 serii Ćwiczenia z oporem własnego ciała, z ciężarkami, z taśmami elastycznymi, siłownia ćwiczenia skoordynowane z oddechem (pokonywanie oporu-wydech, powrót do pozycji wyjściowej – wdech)

*U osób, u których nie jest możliwe ustalenie intensywności wysiłku na podstawie tętna (brak próby wysiłkowej, pacjenci z migotaniem przedsionków, po przeszczepie serca), intensywność określa się na podstawie subiektywnej skali ciężkości wysiłku (skala Borga). Na tej podstawie wysiłek powinien odbywać się na poziomie 1-13 pkt. w skali Borga (w przypadku osób z małym ryzykiem powikłań po wysiłku dopuszcza się krótkotrwałe obciążenia do 14-16 według skali Borga)

 

Każda sesja treningowa powinna zawierać rozgrzewkę, fazę wyciszenia i ćwiczenia rozciągające.

 

Pacjenci z niewydolnością serca i niską tolerancją wysiłku (podczas wysiłku pojawia się ból w klatce piersiowej, szybka męczliwość, duszności, złe samopoczucie) powinni mieć indywidualnie dobrany program aktywności ruchowej o mniejszej intensywności.

 

Zobacz również informacje o skali Borga.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »