Jakie są przeciwwskazania do angioplastyki?

Jak w przypadku każdego innego badania inwazyjnego i tu istnieją przeciwwskazania. Są nimi: zaawansowana niewydolność nerek, obrzęk płuc, ciężka skaza krwotoczna, czynne krwawienie z przewodu pokarmowego, świeżo przebyty udar mózgu, niedokrwistość, ciężkie nadciśnienie tętnicze, znaczne zaburzenia elektrolitowe, współistniejąca wyniszczająca choroba, zapalenie wsierdzia, niewyrównana cukrzyca.

 

W większości są to przeciwwskazania względne, tzn. w szczególnych przypadkach można wykonać angioplastykę. Ma to miejsce gdy lekarz uzna, że potencjalne korzyści z wykonania zabiegu przewyższają ryzyko z nim związane.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »