Jaki może być zbyt wolny rytm pracy serca po zawale?

Uszkodzenia ośrodków i układu generującego aktywność elektryczną mięśnia sercowego oraz przewodzącego impulsy w jego obrębie powodują spowolnienie pracy generatorów impulsu elektrycznego w sercu, a także bloków przewodzenia na różnych jego poziomach. Może to się objawiać ogólnie wolnym rytmem serca, np. bradykardią zatokową, napadowym blokiem w postaci okresowych przerw w pracy serca lub stałym blokiem przewodzenia.

 

Najpoważniejszym powikłaniem zawału serca jest blok całkowity w postaci bardzo wolnego zastępczego rytmu komorowego nieprzekraczającego 30 uderzeń na minutę lub asystolia – całkowity brak czynności elektrycznej komór. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »