Jaki jest prawidłowy poziom cukru we krwi na czczo i jak porównać wyniki podawane w różnych jednostkach?

Prawidłowy poziom glukozy na czczo zmierzony w osoczu krwi jest mniejszy niż < 100 mg/dl czyli < 5,60 mmol/l. W praktyce klinicznej oraz programach przesiewowych i profilaktycznych coraz częściej stosuje się oznaczenia poziomu hemoglobiny glikowanej czyli tzw. HbA1c, która odzwierciedla poziomy glikemii z ostatnich kilku tygodni.


Zalecany poziom HbA1c u osoby, która choruje na cukrzycę wynosi poniżej 7,0%. Z tym, że u chorych cukrzycą typu 1 oraz krótkotrwałą cukrzycą typu 2 zaleca się, aby ten poziom był poniżej 6,5%, natomiast u osób starszych powyżej 70 lat z cukrzycą od ponad 20 lat, u których wystąpiły powikłania sercowo-naczyniowe, poziom ten powinien wynosić poniżej 8%.


W Polsce dotąd nie stosuje się poziomu HbA1c jako kryterium rozpoznania cukrzycy. W USA według American Diabetes Association poziom HbA1c większy lub równy 6,5% jest uznawany za kryterium rozpoznania cukrzycy.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »