Jak wygląda przebieg koronarografii?

Przebieg koronarografii przedstawia się następująco. Koronarografia wykonywana jest w sali zabiegowej pracowni hemodynamiki. W trakcie zabiegu pacjent leży płasko na stole zabiegowym. Nad stołem zabiegowym znajduje się urządzenie emitujące promieniowanie rentgenowskie.


Zabieg wykonywany jest przy znieczuleniu miejscowym. Na początku lekarz znieczula miejsce nakłucia lub nacięcia skóry. Nacięcie skóry i wkłucie nie są więc zazwyczaj bolesne. Po nakłuciu do tętnicy wprowadzony zostaje cewnik. Cewnik jest to cienka, giętka, pusta w środku rurka. Następnie lekarz delikatnie wsuwa cewnik do tętnicy kierując się nim w stronę serca, najpierw do aorty, a następnie w pobliże ujść tętnic prowadzących krew do mięśnia sercowego. Znajdują się one w odcinku początkowym aorty zaraz po jej wyjściu z serca. W trakcie przesuwania cewnika jego umiejscowienie kontroluje się przy pomocy prześwietlenia rentgenowskiego. Gdy cewnik zostanie delikatnie wprowadzony do jednej z tętnic prowadzących krew do mięśnia sercowego przez cewnik podawany jest środek cieniujący (kontrast). W momencie podawania kontrastu nagrywany jest film przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. Taki film nazywany jest angiogramem. Na angiogramie widać przepływ krwi w naczyniach serca i można uwidocznić jakiekolwiek zwężenia tętnic lub wrodzone anomalie. Uzyskane filmy mogą być zapisywane na komputerach, co pozwala na archiwizację i wielokrotne odtwarzanie badania w celu ponownej oceny.


Podczas zabiegu każdy pacjent jest monitorowany za pomocą ciągłego zapisu EKG oraz ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego.


W przypadkach wątpliwych badanie można poszerzyć o ultrasonografię wewnątrzwieńcową (IVUS), pomiary ciśnienia w tętnicach wieńcowych (FFR), a także podanie leków mających ujawniać skłonność do kurczu tętniczy wieńcowej. Czasami badanie uzupełnia się o tzw. wentrykulografię czyli podanie kontrastu nie do tętnic, a do jamy serca w celu oceny stopnia uszkodzenia lewej komory serca. Dość często bezpośrednio po koronarografii wykonuje się poszerzenie zwężonej tętnicy – angioplastykę.


Po badaniu następuje delikatne wyciągnięcie cewnika. Po badaniu wykonanym z tętnicy udowej wskazane jest leżenie płasko na plecach przez kilkanaście godzin, aby nakłuta tętnica mogła się zagoić (nie zawsze dotyczy to chorych, u których badanie wykonywano przez tętnicę promieniową czy ramienną – czyli nakłuto tętnicę na kończynie górnej).


Koronarografia trwa od 30 minut do nawet 1,5 godziny w przypadkach trudniejszych.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »