Jak przebiega zabieg wszczepienia stymulatora resynchronizującego?

Zabieg wszczepienia CRT przebiega w sposób bardzo zbliżony do wszczepienia „zwykłego” rozrusznika lub ICD. Zabieg wykonuje się zwykle u pacjenta pozostającego w pełnym kontakcie, zabiegi w znieczuleniu ogólnym wykonuje się bardzo rzadko. Przez cały okres zabiegu pacjent może zgłaszać niepokojące go objawy. Po znieczuleniu miejscowym skóry i po wykonaniu kilkucentymetrowego nacięcia, poprzez żyły w okolicy obojczyka wprowadza się do prawego przedsionka i obydwu komór serca końcówki elektrod (bez otwierania serca – tzw. metodą przezskórną), testuje ich prawidłową funkcję, a następnie wolne końce elektrod łączy się ze stymulatorem. Stymulator podłączony do elektrod umieszcza się w kieszonce wytworzonej pod skórą, pod obojczykiem (po lewej stronie u osób praworęcznych). Zabieg jest zwykle nieco dłuższy niż wszczepienie standardowego rozrusznika lub ICD, wymaga bowiem wszczepienia jednej elektrody więcej.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »