Jak przebiega zabieg angioplastyki?

Angioplastyka wykonywana jest w sali zabiegowej pracowni hemodynamiki. Jest to zabieg przezskórny wykonywany przy znieczuleniu miejscowym. W trakcie tej procedury pacjent leży płasko na stole zabiegowym. Nad stołem zabiegowym znajduje się urządzenie emitujące promieniowanie rentgenowskie. Zabieg wykonuje się pod kontrolą obrazu powstającego dzięki promieniom Roentgena. Angioplastyka może być wykonana bezpośrednio po wykonaniu koronarografii, albo jako samodzielna procedura.

 

Jeśli angioplastyka wykonywana jest jako samodzielna procedura, na początku lekarz znieczula miejsce nakłucia lub nacięcia skóry. Nacięcie skóry i wkłucie nie są więc zazwyczaj bolesne. Po nakłuciu do tętnicy wprowadzony zostaje cewnik (cewnik jest cienką, giętką, pustą w środku rurką). Następnie lekarz delikatnie wsuwa cewnik do tętnicy kierując się nim w stronę serca, najpierw do aorty, a następnie w pobliże ujść tętnic prowadzących krew do mięśnia sercowego. Znajdują się one w odcinku początkowym aorty zaraz po jej wyjściu z serca. Gdy cewnik zostanie wprowadzony do jednej z tętnic prowadzących krew do mięśnia sercowego, przez cewnik podawany jest środek cieniujący (tzw. kontrast). Środek ten umożliwia uwidocznienie naczynia oraz przewężenia, do którego należy dotrzeć. Wtedy przechodzi się do właściwej angiografii. Po założeniu cieniutkiego drucika, który służy jako prowadnik, wprowadza się cewnik zakończony balonem. Gdy balonik osiągnie miejsce zwężenia, ustawia się go tam w samym środku. Następnie przy pomocy pompki, do której podłączony jest cewnik, pompuje się balonik. W wyniku jego napełnienia pod ciśnieniem kilku atmosfer mieszaniną soli fizjologicznej i kontrastu dochodzi do poszerzenia światła naczynia. Nie należy obawiać się pęknięcia balonika angioplastycznego, gdyż jest wykonany z odpowiedniej jakości gumy. Podczas pompowania balonika dochodzi do wgniecenia blaszki miażdżycowej w ścianę naczynia wieńcowego. Jeżeli po jednokrotnym rozdęciu balonika nie uzyskuje się oczekiwanego efektu, to może być on napełniany kilka razy. Podczas zabiegu u pacjenta może pojawić się ból wieńcowy, co jest spowodowane chwilowym zamknięciem tętnicy wieńcowej.

 

Bardzo często angioplastyka kończy się wszczepieniem stentu. Stent to metalowa proteza naczyniowa, czyli rusztowanie przypominające wyglądem sprężynkę. Wprowadza się go do naczynia po uprzednio założonym druciku, który służył jako prowadnica dla cewnika z balonikiem. Stent pełni funkcję podporową, utrzymując światło uzyskane w wyniku działania balonika angioplastycznego i zmniejsza ryzyko nawrotu zwężenia.

 

Podczas zabiegu każdy pacjent jest monitorowany za pomocą ciągłego zapisu EKG oraz ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »