Jak należy się przygotować do planowej angioplastyki?

Jeśli angioplastyka jest badaniem planowym należy się do niego przygotować. Nie jest to skomplikowane. Po pierwsze należy stosować wszelkie zalecone leki. Po drugie należy dokładnie wygolić okolice obu pachwin. Po trzecie należy pozostać na czczo w dniu badania. W większości przypadków lekarze przygotowujący pacjenta do badania zalecają stosowanie kroplówek w okresie kilku godzin przed zabiegiem.

 

Przed każdym zabiegiem, w tym przed zabiegiem angioplastyki wieńcowej, wykonywanym w trybie planowym warto wykonać szczepienie przeciwko WZW B (żółtaczka zakaźna). Należy też oznaczyć grupę krwi i wykonać podstawowe badania, między innymi morfologię krwi, stężenie kreatyniny i potasu, parametry krzepnięcia krwi.

 

Ponadto w porozumieniu z lekarzem na kilka dni przed badaniem należy odstawić niektóre leki, np. leki przeciwzakrzepowe, tj. acenokumarol lub warfarynę.

 

Bezpośrednio przed zabiegiem każdy pacjent zostaje zbadany przez lekarza. Pacjentowi pobierana jest krew oraz wykonywane jest EKG. Pacjent jest też proszony o pisemne wyrażenie zgody na poddanie się zabiegowi.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »