Czym się różni migotanie od trzepotania przedsionków? Ostatnio lekarz opisał trzepotanie przedsionków 3:1. Co to oznacza?

Migotanie i trzepotanie przedsionków to siostrzane arytmie. W obu przedsionki serca są pobudzane bardzo szybko – w trzepotaniu z częstością 250-350/min, a w migotaniu jeszcze szybciej, chaotycznie, w efekcie nie kurczą się. Szczęśliwie znajdujący się na granicy między przedsionkami a komorami węzeł przepuszcza tylko część pobudzeń do komór i ostatecznie serce nie pracuje tak szybko.

 

Określenie 3:1 oznacza, że co 3-cie pobudzenie przedsionków dociera do komór. Przykładowo, jeśli pobudzenie przedsionków odbywa się z częstością 270/min, to komory kurczą się z częstością 90/min.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »