Czy można przeprowadzić zabieg angiografii (koronarografii) u pacjenta w wieku ponad 80 lat?

Zabiegi angiografii są nieco trudniejsze u pacjentów starszych niż u osób młodych. Ryzyko powikłań takiego zabiegu jest istotnie większe. Z drugiej strony potencjalne korzyści z zabiegu często są większe. Uważa się, że sam wiek nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania angiografii. Zawsze decyzja o wykonaniu zabiegu oparta jest na indywidualnej ocenie korzyści i ryzyka. W praktyce duża część pacjentów poddawanych badaniu angiograficznemu (w tym koronarografii) ma więcej niż 80 lat.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »