Co trzeba zrobić, by po zawale serca dostać się na rehabilitacje pozawałową ZUS-u, jeśli przed zawałem normalnie pracowałem zawodowo? Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą?

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać w kilku przypadkach:

  • na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy czym wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej może być sporządzony na dowolnym formularzu,
  • podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy,
  • przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,
  • podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.

 

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS.

 

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej można znaleźć na stronie ZUS - patrz tutaj. Taki wniosek może być również sporządzony na dowolnym formularzu i powinien zawierać:

  • imię i nazwisko chorego,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania i numer telefonu,
  • rozpoznanie medyczne w języku polskim
  • oraz opinię czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy.

 

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »