Co to jest stymulator resynchronizujący serca?

Stymulator resynchronizujący serca to elektroniczne urządzenie wszczepiane na stałe pacjentowi, mające na celu poprawę funkcjonowania serca jako pompy. Powszechnie używane skróty (CRT, CRT-D lub CRT-P) pochodzą od angielskich nazw urządzenia. Stymulator resynchronizujący zmniejsza objawy niewydolności serca, takie jak: obrzęki, duszność, ograniczenie tolerancji wysiłku. Najnowsze badania wykazały, że CRT oprócz poprawy subiektywnych (odczuwanych przez chorego) objawów i obiektywnych (stwierdzanych w badaniach) cech niewydolności serca pacjentów, przyczynia się również do wydłużenia ich życia.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »