Aparat do mierzenia ciśnienia wykazuje czasem przerwy w pracy serca. Czy to groźne i wymaga leczenia?

Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy występują skurcze dodatkowe serca nie wychwytywane przez aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia. Jeśli takich skurczów dodatkowych jest więcej, wówczas aparat zmierzy „fałszywie” wolną akcję serca – np. 40/min. Oczywiście może to budzić niepokój pacjenta. Należy tą informację zgłosić lekarzowi, który w oparciu o dotychczasową wiedzę o pacjencie potwierdzi powyższe wyjaśnienie lub podejrzewając inne przyczyny (np. napadowy blok serca) zleci badania wyjaśniające (np. rejestrację EKG metodą Holtera).

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »