Pradaxa
Artykuły (8)
Pytania (25)
Jakie działania niepożądane, inne niż krwawienie, mogą wystąpić w czasie zażywania nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxy, Xarelto, Eliquisu)? Czy powinno się zmienić lek przeciwkrzepliwy i stosować nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis), gdy dotąd pacjent z migotaniem przedsionków przyjmował warfarynę lub acenokumarol? Co należy zrobić, jeśli ominęło się jedną dawkę nowego leku przeciwkrzepliwego (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)? Czy lek Pradaxa można zażywać w dawce o połowę mniejszej ze względu na cenę? Czy nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) mogą spowodować groźne objawy u osób leczonych innymi lekami? Jaka jest najważniejsza zaleta nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) w zapobieganiu udarowi u chorych z migotaniem przedsionków w porównaniu z warfaryną? Czy można stosować nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) wraz z kwasem acetylosalicylowym (Acard, Polocard, Aspirin itp.)? Czy można stosować nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) wraz z prasugrelem (Efient) lub tikagrelorem (Brilique)? Czy któryś z nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) jest skuteczniejszy? Jakie działania niepożądane, inne niż krwawienie, mogą wystąpić w czasie zażywania nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxy, Xarelto, Eliquisu)? Czy stosując nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) trzeba wykonywać badania laboratoryjne? Jak wprowadzić nowy lek przeciwkrzepliwy (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) zamiast warfaryny (Warfin) lub acenokumarolu (Acenokumarol, Sintrom)? Czy powinno się zmienić lek przeciwkrzepliwy i stosować nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis), gdy dotąd pacjent z migotaniem przedsionków przyjmował warfaryną lub acenokumarol? Czy pokarmy wpływają na działanie nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)? Co należy zrobić, jeśli ominęło się jedną dawkę nowego leku przeciwkrzepliwego (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)? Na ile dni przed operacją należy odstawić nowy lek przeciwkrzepliwy (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)? Czy nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) są obecnie refundowane przez NFZ, jeśli wskazaniem do leczenia jest zapobieganie udarowi mózgu? Kto powinien obecnie stosować nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)? Czym różni się Xarelto od Pradaxy? Czy można zamiennie je stosować? Kiedy odstawić Pradaxę przed operacją zaćmy? Odstawiając na 24 h Pradaxę 150 z powodu usuwanie zęba, czy muszę zastąpić powyższy lek zastrzykiem? Biorę Pradaxę, stomatolog wymaga odstawienia leku i przedstawienia wyniku INR. Czy ma rację? Czy po 24 h od odstawienia Pradaxy nie ma już żadnej ochrony przeciwzakrzepowej? Lekarz kazał odstawić lek 24 h przed planowanym zabiegiem wszczepienia rozrusznika u osoby z przetrwałym napadowym migotaniem przedsionków. Moja mama 90 lat przyjmuje Pradaxę 110 mg. Dzisiaj wypisano ją ze szpitala z zaleceniem przyjmowania Acard 75 mg przez miesiąc. Czy można te leki stosować równolegle? Ostatnie migotanie miałem 15 m-cy temu, od 2 lat biorę Pradaxa 150. Czy wobec tak długiej przerwy w migotaniu mogę przestać brać Pradaxę?