leki przeciwkrzepliwe
Artykuły (8)
Pytania (24)
Jakie działania niepożądane, inne niż krwawienie, mogą wystąpić w czasie zażywania nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxy, Xarelto, Eliquisu)? Czy powinno się zmienić lek przeciwkrzepliwy i stosować nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis), gdy dotąd pacjent z migotaniem przedsionków przyjmował warfarynę lub acenokumarol? Co należy zrobić, jeśli ominęło się jedną dawkę nowego leku przeciwkrzepliwego (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)? Jak przygotować się do wyrywania zębów, stosując leki przeciwkrzepliwe? Jak przygotować się do operacji, np. brzusznej, stosując leki przeciwkrzepliwe? Czy nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) mogą spowodować groźne objawy u osób leczonych innymi lekami? Jaka jest najważniejsza zaleta nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) w zapobieganiu udarowi u chorych z migotaniem przedsionków w porównaniu z warfaryną? Czy można stosować nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) wraz z kwasem acetylosalicylowym (Acard, Polocard, Aspirin itp.)? Czy można stosować nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) wraz z prasugrelem (Efient) lub tikagrelorem (Brilique)? Czy któryś z nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) jest skuteczniejszy? Jakie działania niepożądane, inne niż krwawienie, mogą wystąpić w czasie zażywania nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxy, Xarelto, Eliquisu)? Czy stosując nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) trzeba wykonywać badania laboratoryjne? Czy można stosować leki przeciwkrzepliwe u osób w wieku powyżej 80. roku życia? Czy pokarmy wpływają na działanie nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)? Co należy zrobić, jeśli ominęło się jedną dawkę nowego leku przeciwkrzepliwego (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)? Czy można kontynuować leczenie przeciwkrzepliwe, gdy pojawiają się liczne wylewy podskórne (sińce) na kończynach? Czy można uprawiać sport w czasie leczenia przeciwkrzepliwego? Na ile dni przed operacją należy odstawić nowy lek przeciwkrzepliwy (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)? W jakich sytuacjach należy zadzwonić po pogotowie lub dotrzeć do oddziału ratunkowego, jeśli stosuje się leki przeciwkrzepliwe? Czy nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) są obecnie refundowane przez NFZ, jeśli wskazaniem do leczenia jest zapobieganie udarowi mózgu? Którzy chorzy z migotaniem przedsionków nie powinni być leczeni nowymi lekami przeciwkrzepliwymi? Jaki lek ziołowy na uspokojenie mogę zażywać jeżeli biorę Eliquis 2,5 mg i beto 25 1 tabletkę? Czym różni się Xarelto od Pradaxy? Czy można zamiennie je stosować? Czy w trakcie przyjmowania leków przeciwkrzepliwych można planować zabieg na cieśń nadgarstka?