rehabilitacja
Pytania (20)
Co po wyjściu ze szpitala? Kiedy po zawale będę mógł wrócić do pracy? Jakie są zasady bezpiecznego treningu? Czym jest skala Borga? Jakie są zalecenia dotyczące aktywności fizycznej? Co może niepokoić podczas wysiłku fizycznego? Co nie musi niepokoić podczas wysiłku fizycznego? Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS? Co trzeba zrobić, by po zawale serca dostać się na rehabilitacje pozawałową ZUS-u, jeśli przed zawałem normalnie pracowałem zawodowo? Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą? Kto pokrywa koszty pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym współpracującym z ZUS? Chciałbym po zakończeniu rehabilitacji kardiologicznej jak najszybciej podjąć pracę. W jakim czasie jest to możliwe? Oczekiwanie na rehabilitację po szpitalu wydłuża się. Czy mogę w tym czasie zacząć ćwiczenia w domu? Czy mogę rekreacyjnie pracować na działce po przebytym zawale serca? Kto kieruje na rehabilitację po zawale serca? Dwa tygodnie temu mąż przeszedł rozległy zawał serca. Już teraz chce wrócić do pracy. Czy to bezpieczne? Czy po przebytym zawale każdy powinien przejść rehabilitację kardiologiczną i jak się na nią dostać? Po zawale zostałam skierowana na 2-tygodniową rehabilitację. Czy po niej mogę ubiegać się o następną? Kto wydaje skierowanie? Czy po drugim zawale przysługuje rehabilitacja? Czy rehabilitacja i wysiłek fizyczny po zawale są uzależnione od wieku pacjenta? Musiałam przerwać rehabilitację kardiologiczną z powodu wypadku (złamanie). Co mam zrobić, by wrócić na rehabilitację i ją odbyć?