Czy osoba z niewydolnością serca można szczepić się przeciw COVID-19? Czy są jakieś przeciwskazania?

U chorych z przewlekłą niewydolnością serca zaleca się wykonywanie szczepień przeciw COVID-19, gdyż niewydolność serca wiąże się z zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu infekcji koronawirusowej. Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw COVID-19 jest uogólniona reakcja alergiczna typu natychmiastowego po poprzedniej dawce danej szczepionki lub po jakimkolwiek składniku szczepionki. Z kolei ostra infekcja lub zaostrzenie choroby przewlekłej jest wskazaniem do odroczenia szczepienia do czasu ustąpienia objawów i ustabilizowania się stanu pacjenta. W związku z tym chorzy z zaostrzeniem objawów niewydolności serca lub dekompensacją krążeniową (ostra niewydolność serca) powinni zostać zaszczepieni przeciw COVID-19 po wyrównaniu układu krążenia i stabilizacji stanu klinicznego.