Czy po przechorowaniu COVID powinnam zrobić dodatkowe badania? Mam 57 lat.

U osób bezobjawowych po przechorowaniu COVID-19 nie ma potrzeby rutynowego wykonywania dodatkowych badań diagnostycznych. Jednak wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki, jeśli pacjent zgłasza objawy ze strony układu krążenia mogące wskazywać na powikłania kardiologiczne infekcji (duszność, obrzęki, kołatania serca, omdlenia, bóle w klatce piersiowej). Na podstawie wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego oraz zapisu spoczynkowego elektrokardiogramu kardiolog decyduje o wykonaniu dalszych badań. Zwykle w diagnostyce powikłań kardiologicznych COVID-19 przydatne jest wykonanie badania echokardiograficznego, całodobowego monitorowania EKG metodą Holtera oraz testu wysiłkowego. Dodatkowych informacji dostarczają także badania laboratoryjne takie jak stężenie elektrolitów, kreatyniny, NT-proBNP (marker niewydolności serca), CRP (wskaźnik stanu zapalnego), cholesterolu, glukozy, kwasu moczowego, TSH, troponin i innych.