Kto może zostać zaklasyfikowany do przeszczepu serca? Co oznacza na stronie „ściśle wybrani”?

Chorzy kwalifikowani do przeszczepu serca muszą spełniać ściśle określone wskazania oraz nie posiadać przeciwskazań. Wskazaniami do przeszczepu serca są: schyłkowa niewydolność serca o złym rokowaniu, której towarzyszą ciężkie objawy; pacjent współpracujący, stabilny emocjonalnie, który przestrzega zaleceń lekarskich.

Przeciwskazaniami są:

  • aktywne zakażenie,
  • nadciśnienie płucne oporne na leczenie,
  • ciężka choroba naczyń w tym mózgowych,
  • choroba nowotworowa,
  • ciężka niewydolność nerek,
  • inna ciężka choroba związana ze złym rokowaniem,
  • otyłość z BMI >35 kg/m2 
  • uzależnienie od alkoholu lub substancji aktywnych.

Od przeszczepu serca dyskwalifikuje się także pacjentów, których sytuacja społeczna nie pozwala na uzyskanie odpowiedniego poziomu współpracy w leczeniu w warunkach ambulatoryjnych.