Co oznacza termin „schyłkowa niewydolność serca”? Czy jest jeszcze szansa, by poprawić swój stan?

Schyłkowa niewydolność serca to stan kliniczny z nasilonymi objawami niewydolności serca oraz złym rokowaniem. Zwykle w tym stanie zostają wyczerpane możliwości leczenia farmakologicznego, gdyż nie przynoszą już korzyści w zakresie poprawy objawów oraz rokowania. Opcją leczniczą dla chorych ze schyłkową niewydolnością serca pozostaje przeszczep serca lub wszczepienie urządzenia wspomagającego funkcję lewej (i prawej) komory.