Czy z niewydolnością serca (frakcja wyrzutowa 29%) można ubiegać się o rentę?

Niewydolność serca może, ale nie musi stanowić podstawy do przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, które ustalane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w oparciu o opinię lekarza orzecznika ZUS. W ocenie orzeczniczej brane pod uwagę jest przede wszystkim nasilenie objawów niewydolności serca w klasyfikacji wg NYHA, a nie sama wartość frakcji wyrzutowej lewej komory. Ponadto znaczenie ma tutaj choroba podstawowa (przyczyna niewydolności serca) – jej przebieg oraz rokowanie. Znaczenie ma także rodzaj pracy wykonywanej przez pacjenta.