Czy po przebytym zawale można zaszczepić się przeciwko Covid-19?

Tak, po przebytym zawale można szczepić się przeciwko COVID-19. Należy jedynie pamiętać o odczekaniu odpowiedniego czasu do ustabilizowania się układu krążenia po ostrej fazie zawału. W zależności od przebiegu choroby (łagodny lub ciężki) ten czas może się różnić. Najlepiej skonsultować się ze swoim kardiologiem i ustalić optymalny moment na szczepienie.

 

Mam 74 lat i 3 choroby przewlekłe takie jak: cukrzyca typu 2, dna moczanowa, niedoczynność tarczycy tzw. hashimoto, nadciśnienie tętnicze. Czy mogę się zaszczepić p. Covid-19 i jaką szczepionką?

U wszystkich pacjentów z obciążeniami kardiologicznymi (np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca itp.) jest wskazane szczepienie przeciwko COVID-19. Dostępne dowody naukowe sugerują, że infekcja COVID-19 przebiega gorzej u chorych otyłych, z nadciśnieniem, czy właśnie cukrzycą. A zatem szczepienie może uchronić przed poważnymi konsekwencjami zakażenia wirusem SARS-Cov-2.

 

Czy przyjmując Acard po przebytym zawale mogę zaszczepić się bezpiecznie szczepionką na koronowirusa?

Z dostępnych danych nie wynika, by stosowanie kwasu acetylosalicylowego (np. Acardu) było przeciwwskazane do szczepienia przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.

 

Czy na 2 dni przed koronarografią można szczepić się na Covid-19?

Generalnie nie ma przeciwwskazań do szczepienia przed koronarografią. Jednak należy pamiętać o kilku kwestiach:

  • Istotny jest tryb zabiegu koronarografii - czy jest planowy czy pilny
  • Jeżeli koronarografia nie jest pilna, to najlepiej najpierw uzyskać pełną odporność (czyli wykonać pełne szczepienie), by uniknąć ewentualnego zakażenia w szpitalu
  • Po szczepieniu mogą wystąpić odczyny poszczepienne (np. gorączka), co może spowodować odroczenie koronarografii
  • Koronarografia może być powiązana z angioplastyką wieńcową („balonikowaniem”) i koniecznością zażywania leków przeciwpłytkowych („rozrzedzających krew”), co również może spowodować miejscowe powikłania szczepienia (np. krwiak)

 

A zatem, najlepiej skonsultować się ze swoim kardiologiem i ocenić, czy można odroczyć koronarografię i czy szczepienie będzie bezpieczne przed zabiegiem.

 

Czy po przebytym miesiąc temu ostrym zawale można się zaszczepić na Covid-19?

Pacjent obciążony kardiologicznie, w tym po zawale serca powinien się zaszczepić przeciwko COVID-19. Przebyty miesiąc wcześniej zawał nie jest do tego przeciwwskazaniem. Jednak zawsze należy ocenić stan pacjenta i wyniki badań przed kwalifikacją do szczepienia. W tym celu najlepiej skonsultować się ze swoim kardiologiem.

 

Rok temu przeszłam zawał. Jaka szczepionka przeciw Covid-19 jest bezpieczna?

W chwili obecnej nie ma danych na przewagę którejś szczepionki przeciwko COVID-19 nad inną u chorych po zawale serca. Należy się kierować ogólnymi wskazaniami i przeciwwskazaniami oraz stanem pacjenta i wynikami badań dodatkowych. W tym celu najlepiej skonsultować się ze swoim kardiologiem.

 

Czy po przebytym zawale i wstawieniu stentów 3 miesiące temu mogę być zaszczepiona na Covid szczepionką AstraZeneca?

Przebyty zawał serca i wszczepienie stentów do tętnic wieńcowych nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko COVID-19 żadną ze szczepionek zarejestrowanych w Polsce. Jednak sytuację każdego pacjenta należy rozpatrywać indywidualnie. Z tego powodu najlepiej skonsultować się ze swoim kardiologiem.