Czy w Polsce obecnie jest szpital w którym wszczepia się bezelektrodowe stymulatory serca MIKRA TPS? Czy jest to zabieg refundowany przez NFZ?

Micra TPS jest najmniejszym na świecie rozrusznikiem  serca, który ma wielkość porównywalną do  większej podłużnej tabletki. Urządzenie wszczepiane jest bez nacięcia skóry, jak to się dzieje przy klasycznym rozruszniku, i mocowane do ściany mięśnia sercowego w prawej komorze. Urządzenie nie posiada klasycznych elektrod, impulsy elektryczne są przekazywane przez elektrodę umieszczoną na obudowie urządzenia. W związku z taką budową urządzenie może stymulować tylko prawą komorę i może być stosowane u wybranych pacjentów. W Polsce nieliczne zabiegi wszczepienia MicraTPS są wykonywane od 2016 roku w większych ośrodkach elektrofizjologicznych (Warszawa, Zabrze, Szczecin, Białystok). Zabieg nie jest refundowany przez NFZ, gdyż procedura ta jest około 6-krotnie droższa niż wszczepienie klasycznego rozrusznika. Kandydatami do tego urządzenia są pacjenci z przewidywanymi trudnościami przy metodzie standardowej, np. po usunięciu zakażonego rozrusznika.