Jak można się przygotować - fizycznie, psychicznie i emocjonalnie - do czwartej operacji serca?

W celu odpowiedniego przygotowania się do operacji na sercu (czy to zabiegu chirurgicznego czy przezskórnego) w pierwszej kolejności należy omówić wskazania oraz ryzyko związane z zabiegiem z lekarzem prowadzącym (kardiologiem lub kardiochirurgiem). Dobrze poinformowany pacjent rozumie z jakiego powodu jest wykonany zabieg i jaką korzyść z niego odniesie. Warto skupić się właśnie na tych korzyściach dla zdrowia, które zwykle znacznie przewyższają potencjalne ryzyko. Lekarz prowadzący zwykle wydaje pacjentowi szczegółowe zalecenia dotyczący przygotowania się do zabiegu, w tym stosowanych przed zabiegiem leków. W sytuacji gdy pacjent nie radzi sobie ze stresem, który powodowany jest myślą o zbliżającej się operacji, warto skonsultować się z psychologiem, który wskaże metody radzenia sobie w takiej sytuacji. Bardzo ważne jest przygotowanie przez fizjoterapeutę, który powinien nauczyć podstawowych ćwiczeń oddechowych przydatnych  w okresie pooperacyjnym i umożliwiających szybszy powrót do sprawności.