Czy po 3 ablacjach serca przy kardiomiopatii przerostowej jest sens dalej próbować czy już tylko ICD?

W przypadku kardiomiopatii przerostowej wskazania do wszczepienia ICD zależą od szacowanego ryzyka zgonu sercowego w okresie 5 lat. Ryzyko to ocenia się na podstawie kilku parametrów mierzonych w badaniu echokardiograficznym oraz parametrów klinicznych, takich jak wywiad rodzinny, niewyjaśnione omdlenia w przeszłości, obecność groźnej arytmii, czy wiek. Wskazania do wszczepienia ICD należy omówić z kardiologiem prowadzącym.