Czy jednodniowy zwiększony wysiłek u chorego z przewlekłą niewydolnością serca może być przyczyną pojawienia się płynu w opłucnej?

Mało prawdopodobne by wysiłek fizyczny był przyczyną pojawienia się płynu w opłucnej. Regularny, umiarkowany trening fizyczny jest zalecany pacjentom ze stabilną, przewlekłą niewydolnością serca gdyż prowadzi m.in. do poprawy wydolności fizycznej oraz jakości życia, a także poprawy parametrów pracy płuc i serca takich jak zużycie tlenu na szczycie wysiłku, odpowiedzi wentylacji na wysiłek, czy szybszego zmniejszania częstości serca po wysiłku. Pojawienie się płynu w opłucnej u chorego z przewlekłą niewydolnością serca może świadczyć o dekompensacji układu krążenia, czyli zaburzeniu równowagi w układzie krążenia i zastoju krwi w krążeniu płucnym, co stanowi przeciwwskazanie do treningu fizycznego.