Jakie środki przeciwbólowe można stosować w niewydolności serca (4 klasa NYHA)?

U chorych z ciężką postacią niewydolności serca jaką stanowi IV klasa wg NYHA wszystkie stosowane leki, w tym przeciwbólowe, powinny być skonsultowane z lekarzem prowadzącym. Przy wyborze leku przeciwbólowego oraz jego dawki niezbędna jest ocena funkcji nerek i wątroby, które stanowią istotną rolę w wydalaniu leków przeciwbólowych. Co więcej pamiętać należy o możliwych interakcjach z lekami przyjmowanymi przewlekle w niewydolności serca. Warto wspomnieć, że niektóre leki przeciwbólowe, w tym niesterydowe leki przeciwzapalne, mogą sprzyjać zaostrzeniu objawów niewydolności serca i nie są zalecane.