Czy mogę jechać w góry z wszczepionym ICD przy niewydolności lewej komory serca?

Stabilna niewydolność serca (bez nasilenia objawów) jak i obecność wszczepionego kardiowertera-defibrylatora nie są przeciwwskazaniami do wyjazdu i pobytu w górach do wysokości około 2500 m n.p.m. Przebywanie na dużych wysokościach (powyżej wskazanej granicy) może wiązać się z nasileniem objawów niewydolności serca, co wynika ze zmian ciśnienia atmosferycznego oraz zmian stężenia tlenu we wdychanym powietrzu na dużych wysokościach. Przed wyprawą górską zaleca się, aby pacjent z niewydolnością serca skonsultował wyjazd z lekarzem prowadzącym.