Czy frakcja EF jak się podniesie troszkę to tak zostanie, czy może znów wrócić do poprzedniej wartości?

Leczenie farmakologiczne, w tym przede wszystkim leczenie przyczynowe stosowane w niewydolności serca, może prowadzić do poprawy frakcji wyrzutowej lewej komory. To czy dojdzie do poprawy uzależnione jest głównie od przyczyny prowadzącej do uszkodzenia serca. Np. jeśli przyczyną jest niedokrwienie mięśnia sercowego, przywrócenie ukrwienia poprzez np. wykonanie angioplastyki wieńcowej może prowadzić do poprawy frakcji wyrzutowej lewej komory. Poprawa zwykle jest trwała pod warunkiem, że pacjent dalej regularnie stosuje zalecone leczenie oraz nie wystąpią inne czynniki prowadzące do uszkodzenia lewej komory, np. wystąpienie zawału serca. Ocena frakcji wyrzutowej możliwa jest w przezklatkowym badaniu echokardiograficznym. Warto jednak zaznaczyć, że jest to badanie subiektywne i wartość frakcji wyrzutowej lewej komory może różnić się między badającymi o ok. 5%.