Pacjent z niewydolnością serca w podróży. Mam ICD – czy potrzebuję zaświadczenia na lotnisku? Czy jest dostępna mapa ośrodków kontroli ICD, aby w podróży czuć się bezpiecznie?

Stabilna niewydolność serca (bez nasilenia objawów), jak również obecność wszczepionego kardiowertera-defibrylatora nie są przeciwwskazaniem do podróżowania, w tym lotów samolotem. Podczas podróży należy posiadać przy sobie paszport pacjenta wydany przy wypisie ze szpitala po wszczepieniu stymulatora serca. Nie jest potrzebne dodatkowe zaświadczenie od lekarza. Paszport taki jest dokumentem identyfikującym pacjenta z rozrusznikiem serca, ICD lub CRT i zawiera, poza danymi osobowymi, markę i model urządzenia i elektrod, datę i szpital, w którym wszczepiono urządzenie, a także zaprogramowane parametry. Dokument ten umożliwia sprawdzenie funkcjonowania urządzenia w ośrodkach kontroli rozruszników na całym świecie. Pacjent z niewydolnością serca podczas podróży powinien mieć ze sobą także zapas leków przyjmowanych przewlekle.