Czy po 24 h od odstawienia Pradaxy nie ma już żadnej ochrony przeciwzakrzepowej? Lekarz kazał odstawić lek 24 h przed planowanym zabiegiem wszczepienia rozrusznika u osoby z przetrwałym napadowym migotaniem przedsionków.

Czy po 24 h od odstawienia Pradaxy nie ma już żadnej ochrony przeciwzakrzepowej? Lekarz kazał odstawić lek 24 h przed planowanym zabiegiem wszczepienia rozrusznika u osoby z przetrwałym napadowym migotaniem przedsionków. Czy wiąże się to z podwyższonym ryzykiem udaru?

U większości pacjentów z prawidłową czynnością nerek po 24 h od zażycia Pradaxy działanie przeciwkrzepliwe jest znikome, co oznacza, że poziom leku we krwi jest bardzo niski lub lek nie jest wykrywalny. Uważa się, że kilkugodzinna przerwa w stosowaniu leku przeciwkrzepliwego nie wiąże się z istotnym wzrostem powikłań zakrzepowych (to ryzyko okołozabiegowe szacuje się na 0,2% na 1. miesiąc od zabiegu z przerwaniem stosowania leku przeciwkrzepliwego), a ryzyko takiego zdarzenia w czasie leczenia i tak nie jest zerowe, ale podobne. Jeśli lekarz przed zabiegiem zalecił taką strategię, należy uznać ją za przemyślaną i przy szybkim powrocie do leczenia doustnego ryzyko powikłań jest bardzo małe.