Czy po skutecznej ablacji powinienem u lekarza prosić o acenokumarol? Mam 46 lat.

Należy skonsultować się z lekarzem, który przeprowadził ablację, jak rozumiem, migotania przedsionków. Decyzja o leczeniu przeciwkrzepliwym po ablacji migotania przedsionków zależy poza wiekiem od chorób współistniejących, ale na pewno lekiem z wyboru w zapobieganiu incydentom zakrzepowo-zatorowym po ablacji migotania przedsionków  jest nowoczesny lek nie wymagający kontroli parametrów krzepnięcia krwi czy przestrzegania diety:  Pradaxa, Xarelto lub Eliquis; nie powinno leczyć się acenokumarolem chyba że są do tego wskazania, ale są one w praktyce nieliczne.