Czy mając migotanie przedsionków mogę stosować okłady borowinowe?

Wszystko zależy od choroby serca będącej przyczyną migotania. Ogólnie uważa się, że nie powinno się stosować borowiny u pacjentów z chorobą wieńcową lub z niewydolnością serca. Sądzę, że lokalne okłady borowinowe mogą być stosowane.