Tydzień temu przeszłam zawał, następnie miałam czyszczenie żył. Obecnie mam zapalenie płuc. Czy jest ono po zawale bardziej niebezpieczne?

Zawał serca, z definicji, jest stanem zagrożenia życia. Dlatego każda choroba dodatkowa, w tym zapalenie płuc, zwiększa ryzyko powikłań. Sama infekcja również może przebiegać ciężej, np. z powodu gorszej funkcji serca po zawale. Dlatego zapalenie płuc u chorego po niedawnym zawale serca wymaga ścisłego monitorowania i uważnego leczenia.