Przeszedłem w wieku 35 lat zawal ściany dolnej i tylnej z uniesieniem odcinka ST. Jaką mam szansę na długie życie?

Opisana sytuacja jest skomplikowana. Bardzo dużo zależy od wyniku koronarografii (czy było jedno zwężenie tętnicy wieńcowej, czy miażdżyca jest już nasilona we wszystkich tętnicach), od wyniku badań dodatkowych (np. obecność cukrzycy, wysokiego poziomu cholesterolu), od stopnia uszkodzenia serca po zawale i szeregu innych czynników.

Sam fakt przebycia zawału serca w tak młodym wieku nie determinuje długości życia. By jednak zwiększyć szanse na długie życie po zawale trzeba przestrzegać podstawowych zasad takich jak: regularne zażywanie przepisanych leków, kontrola ciśnienia tętniczego, kontrola poziomu cholesterolu i innych parametrów w zależności od chorób współistniejących, zmiana stylu życia (dieta, regularna aktywność fizyczna, rzucenie palenia tytoniu, redukcja masy ciała).