Jak długo po zawale należy brać Acard?

Kwas acetylosalicylowy (czyli np. Acard) należy brać do końca życia po zawale serca za wyjątkiem dwóch sytuacji.

Po pierwsze, jeżeli wystąpią przeciwwskazania lub działania niepożądane stosowanego leku, wówczas należy zweryfikować takie leczenie (zawsze robi to lekarz).

Po drugie, jeżeli pacjent równocześnie zażywa leki przeciwkrzepliwe (rozrzedzające krew) to na pewnym etapie takiego leczenia kwas acetylosalicylowy można odstawić. Jednak zawsze decyduje o tym lekarz.