Czy w trakcie przyjmowania leków przeciwkrzepliwych można planować zabieg na cieśń nadgarstka?

Po zawale serca i angioplastyce wieńcowej, podwójne leczenie przeciwpłytkowe (czyli rozrzedzające krew) jest zazwyczaj kontynuowane przez 12 miesięcy. Jeżeli istnieją dodatkowe wskazania, to stosuje się też lek przeciwkrzepliwy (tzw. doustny antykoagulant). Skrócenie okresu takiego leczenia jest możliwe, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Planując zabieg operacyjny należy wziąć pod uwagę m.in. pilność zabiegu. Jeżeli zabieg nie jest pilny, optymalnie jest odczekać 12 miesięcy od zawału. Jeżeli jest pilny, należy skonsultować się ze swoim kardiologiem i ustalić, czy istnieje możliwość bezpiecznego skrócenia leczenia przeciwpłytkowego. Nigdy nie należy zmieniać lub odstawiać leczenia kardiologicznego bez konsultacji z prowadzącym kardiologiem.