Czy stymulator serca zabezpiecza przed zawałem serca?

Stymulator serca (rozrusznik serca) nie zabezpiecza przed zawałem serca. Jest to urządzenie, które monitoruje pracę serca i stymuluje serce, gdy to bije za wolno. Zawał serca najczęściej wynika ze zwężenia lub zamknięcia tętnicy wieńcowej (tętnicy prowadzącej krew do serca) przez skrzep. Przed taką sytuacją rozrusznik serca nie zabezpiecza.