Co oznacza skrót PCI PTW?

PCI PTW jest to skrót stosowany przez kardiologów do określenia angioplastyki prawej tętnicy wieńcowej. PCI z języka angielskiego oznacza percutaneous coronary intervention (przezskórna interwencja wieńcowa). PTW jest skrótem od prawa tętnica wieńcowa.