Przez 9 lat nie było wyładowań, a kardiowerter się rozładował. Jaka jaka przyczyna?

Kardiowerter-defibrylator jest urządzeniem, które cały czas monitoruje pracę serca, w przypadku wystąpienia konkretnych arytmii może je przerwać (np. poprzez wyładowanie). Kardiowerter może też pełnić funkcję rozrusznika serca (gdy serce bije za wolno, włącza się i stymuluje serce do pracy). Wynika z tego, że urządzenie cały czas zużywa baterię (choćby na samo monitorowanie pracy serca), a więc po jakimś czasie bateria ulegnie wyczerpaniu.