Czy druga koronarografia po zawale serca jest bezpieczna?

Nie ma ograniczeń co do liczby koronarografii, które można wykonać u jednego pacjenta. Za każdym razem pacjent jest kwalifikowany do zabiegu przez lekarza, który uwzględnia szereg czynników (np. wyniki badań dodatkowych, stan pacjenta, korzyści dla pacjenta z takiego zabiegu, ryzyko powikłań itd.). Jeżeli lekarz uzna, że kolejny zabieg jest wskazany, to można go wykonać, niezależnie od liczby już przeprowadzonych koronarografii.